BADMINTON

 WWW.VBC.BLOGFA.COM

كليك كنيد

 

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

www.BADMINTON.BLOGFA.com

بزرگنمایی تصویر

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

بدمينتون دات بلاگفا

بزرگنمايي

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

WWW.BADMINTON.BLOGFA.COM

بزرگنمائي تصوير

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

براي دانلود فيلم قهرماني بازيكن خوب كشورمان

آقاي غلامرضا باقري

در مسابقات دهه ي فجر 1380

به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

● خطاهای بازی بدمینتون FAULTS: موارد زیر خطا محسوب می شود:

۱) اگر سرویس صحیح زده نشود.
۲) اگر توپ در هنگام بازی خارج از ....

مابقي مطالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم بدمينتون به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

www.BADMINTON.BLOGFA.com

بزرگنمایی تصویر

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود جدولها به ادامه مطلب مراجعه فرماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

گزارش مسابقات داخلي باشگاه بدمينتون وليعصر عج
 
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

كسب يك مقام نائب قهرماني و دو مقام سوم كشوري

كليك كنيد

 

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد

ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم بدمينتون به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

اقتدار در قهرماني تيمي ، انفرادي و دونفره

كليك كنيد

 

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

كسب مدال برنز

كليك كنيد

 

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

مسابقات دهه فجر 1390 به روایت عکاس فدراسیون

بدمينتون دات بلاگفا

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

BADMINTON.BLOGFA

 مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  |