BADMINTON
 

 

WWW.VBC.BLOGFA.COM

كليك كنيد

 

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

● خطاهای بازی بدمینتون FAULTS: موارد زیر خطا محسوب می شود:

۱) اگر سرویس صحیح زده نشود.
۲) اگر توپ در هنگام بازی خارج از محوطه زمین بازی فرود آید.
۳) از داخل بازدید تور عبور کند.
۴) از تور عبور نکند. (قبل از عبور از تور بیافتد.)
۵) به سقف یا دیوارهای دور زمین برخورد کند.
۶) به بدن یا لباس بازیکن برخورد کند و یا در اطراف زمین به هر شیء یا فردی تماس پیدا کند.
۷) اگر به توپ در زمین حریف ضربه زده شود.
۸) برخورد لباس ویل راکت به تور و نگهدارنده های او(پایه)
۹) زمانی که توپ در حال عبور از بالای تور است مانع ضربه زدن حریف شود.
۱۰) در طول بازی بازیکن به طور عمده متمرکز حریف خود را بهم بزند. (مثل ایجاد سر و صدا و حرکات غیر عادی و خصمانه)
۱۱) در حین بازی، گرفتن توپ با راکت و با کمی مکث به آن ضربه زده شود. (حمل شود)
۱۲) توسط بازیکن دو بار ضربه زده شود.

● مواردی که به جا داده می شود:
۱) برای هر اتفاق پیش بینی نشده یا تصادفی به جا داده می شود.
۲) به جز زمان سرویس اگر توپ روی تور و یا بعد از عبور از آن در زمین حریف داخل مشبک های تور گیر کند به جا داده می شود
۳) اگر زننده و گیرنده سرویس هر دو به طور همزمان هنگام سرویس مرتکب خطا شوند به جا داده می شود.
۴) اگر زننده سرویس قبل از این که گیرنده سرویس آماده دریافت باشد اقدادیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
به زدن سرویس نماید به جا داده می شود
۵) اگر در جریان بازی توپ خورد شود و یا کله توپ از آن جدا شود به جا داده می شود.
۶) اگر داور خط ورود توپ را ندیده باشد و نتواند تصمیم بگیرد به جا داده می شود.
در هر یک از موارد بالا که به جا داده شد، بازی بدون اضافه نمودن امتیاز ادامه می یابد و بازیکنی که زننده سرویس بود دوباره سرویس می زند. وقت استراحت بین دو گیم اول و دوم حداکثر ۹۰ ثانیه است و بین گیم دوم و سوم حداکثر ۵ دقیقه است. بازیکن بدون اجازه داور حق ترک زمین را ندارد به جز در ۵ دقیقه استراحت بین گیم دوم و سوم. در حین انجام رالی مربی حق راهنمایی بازیکن خود را ندارد و فقط در زمان استراحت ۹۰ ثانیه و ۵ دقیقه می تواند بازیکن خود را راهنمایی کند. در بدمینتون چیزی به نام تایم اوت وجود ندارد و فقط بازیکن می تواند با اجازه داور آب بخورد یا حوله بگیرد. تعداد داور در بازی های رسمی و بین المللی ۱۳ نفر هستند ولی می توان با ۳ داور بازی را برگزار کرد. در بدمینتون بازیکنان متخلف با کارت های زرد و قرمز و مشکی جریمه می شوند. اگر بازیکنی رفتار غیر ورزشی انجام دهد با تذکر و کارت زرد همراه می شود و اگر بر آن کار اصرار ورزد با کارت قرمز جریمه می شود. بدین صورت که اگر صاحب سرویس باشد، سرویس را به بازیکن مقابل می دهند و اگر دریافت کننده باشد، یک امتیاز به بازیکن مقابل می دهند. اگر چنانچه بازیکن بر یک رفتار زشت و غیر ورزشی اصرار ورزد و کارت قرمز بگیرد و مجدد آن کار را انجام دهد داور، سرداور مسابقه را مطلع می کند و سرداور با کارت مشکی آن بازیکن را اخراج می کند.

● اشتباهات(خطاهای) محوطه سرویس:
۱) اگر بازیکن خارج از نوبت سرویس بزند.
۲) به طور اشتباه از سمت دیگر سرویس زده باشد.
۳) به طور اشتباه در سمت دیگر زمین برای دریافت سرویس ایستاده و سرویس زده باشد. اشتباه محوطه سرویس اگر بعد از زدن سرویس بعدی تشخیص داده شود، نباید اصلاح گردد ولی اگر قبل از زدن سرویس بعدی تشخیص داده شود، اگر هر دو اشتباه کرده باشند به جا داده می شود ولی اگر یکی از طرفین اشتباه کند و رالی به نفع او تمام بشود به جا داده می شود و چنانچه رالی به ضرر او تمام شود اشتباه اصلاح نمی شود. 

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

برای دانلود فیلم بدمینتون به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود جدولها به ادامه مطلب مراجعه فرماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 
گزارش مسابقات داخلي باشگاه بدمينتون وليعصر عج
 
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

كسب يك مقام نائب قهرماني و دو مقام سوم كشوري

كليك كنيد

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم بدمينتون به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

اقتدار در قهرماني تيمي ، انفرادي و دونفره

كليك كنيد

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

كسب مدال برنز

كليك كنيد

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

مسابقات دهه فجر به روایت عکاس فدراسیون

بدمينتون دات بلاگفا

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

BADMINTON.BLOGFA

مابقي عكس ها را در ادامه مطلب مشاهده نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

badminton.blogfa

 

+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  | 

 

براي دانلود فيلم بدمينتون به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده      توسط MOJTABA  |